Grön rehab


Naturbaserad rehabilitering har bland annat utvecklats på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp där studier påvisar goda resultat vid bla utmattningssyndrom.


Några av de positiva effekter som konstaterats av Grön Rehab och att vistas i natur och trädgård är minskade stressrelaterade symptom och minskade symptom på utmattning, depression och ångest. Koncentration och uppmärksamhet förbättras och blodtrycket sänks.  ​(Institutet för stressmedicin, 2018; Statens Folkhälsoinstitut, 2005)

Grön Rehab har sitt ursprung i Horticultural- therapy där den gröna aktiviteten i naturen är i fokus. Den berör odling av växter, att uppleva livet genom naturen och att växter ses som en förutsättning för läkning.Positiva effekter av att delta i Grön Rehab