Hälsa och rehabilitering

i natur och grön miljö

VÄLKOMMEN

GRÖN REHAB I KUNGSBACKA

Vi har platser för naturunderstödd rehabilitering för personer med psykisk ohälsa, främst stressrelaterade tillstånd, ångest och lätt till medelsvår depression. Vi erbjuder aktivitet och social samvaro i natur och grön miljö anpassat efter årstiderna.

Öbergs gård grön rehab håller till på Öbergs gård i Kungsbacka. På gården har vi ett särskilt verksamhetshus, stall, växthus, trädgård och vackra promenadslingor. I hagarna runt gården betar hästar, hönsen går fritt på gårdsplanen och vi gränsar till Sandsjöbacka naturreservat.

Vi har avtal med Region Halland. Du kan remitteras till Grön rehab från din vårdcentral. Om du tror att detta kan vara något för dig, kontakta vårdcentralen för bedömning.

Grön rehab är kostnadsfritt för dig som remitterad deltagare.

FÖR DIG SOM REMITTERAR


Öbergs gård har vårdavtal med Region Halland. Grön Rehab bekostas av regionen. Läs mer om remisshanteringen på Region Hallands sida.